Algemene voorwaarden

Sallandcatering.nl is een catering/verhuur site. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Spoorstraat 1, 8131 SJ te Wijhe. Sallandcatering.nl is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de klanten van sallandcatering.nl.
Laatst gewijzigd: 17-09-2019
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar Info@sallandcatering.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

www.sallandcatering.nl hierna te noemen: ‘Salland catering’.

2. Bestellingen

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.sallandcatering.nl.

Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden.

‘Salland catering’ kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden

‘Salland catering’ levert het gehele jaar door. ‘Salland catering’ behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering

In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. ‘Salland catering’ is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging

Mocht de opdrachtgever met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met 'Salland catering'.

3.4 Bezorgkosten

Salland Catering berekend op elke bestelling €0.75 per km  bezorgkosten door heel Nederland per rit. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er extra wordt gerekend, omdat er materialen weer moeten worden opgehaald. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken en geven wij een korte uitleg.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.sallandcatering.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Via de website van ‘Salland catering’ dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan de deur te betalen bij levering of online met Ideal.

6. Aansprakelijkheid

‘Salland catering’ kan niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens factureren zij met u. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering

Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Salland catering. De annulering wordt definitief nadat  u hierover schriftelijk/per mail bevestigd is.

8. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten kunnen afwijken van wat er op de website  getoond wordt.

Salland catering kan indien een product niet op voorraad is afwijken van wat er op de website getoond word.

Bij een buffet onder de 50 personen kan er een product worden weggelaten in verbant met het totaal gewicht per persoon.

10. Privacy statement

‘Salland catering’ gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. salland catering houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. ‘Salland catering’ verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door ‘Salland catering’ intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Cookies

‘Salland catering’ gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat ‘Salland catering’ gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

13. Intellectueel eigendomsrecht

‘Salland catering’ is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ‘Salland catering’ enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot Info@sallandcatering.nl en een aanvraag daartoe indienen.